Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27.05.2024 Powoływanie się na wpływy w instytucjach publicznych

27.05.2024
  • Dłoń podająca długopis, w tle mężczyzna chowający banknoty do kieszeni koszuli
    fot. CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób w związku ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w aresztach śledczych i prokuraturach. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące powoływania się w latach 2020-2022 na wpływy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w aresztach śledczych i prokuraturach. Śledztwo obejmuje również wątki ujawnienia przez funkcjonariuszy publicznych informacji w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur przez podmioty gospodarcze. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Siatka powiązań

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że w zamian za korzyści majątkowe lub obietnicę korzyści, osoby posiadające wpływy w urzędach lub przekonujące o posiadaniu takich wpływów, podejmowali się prób bezprawnego załatwiania spraw, które były w zainteresowaniu podmiotów działających w sektorze usług budowlanych oraz utylizacji odpadów, a urzędnicy ujawniali osobom nieuprawnionym informacje, pozyskane w związku z pełnieniem funkcji publicznych.

Podmioty gospodarcze w ramach wzajemnych powiązań wystawiały nierzetelne faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Faktury były wykorzystane do rozliczeń należnego podatku VAT. Nienależne zwroty i obniżenia podatku stanowiły formę korzyści majątkowej między podmiotami.

Zatrzymani urzędnicy i przedsiębiorcy

20 maja 2024 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie zatrzymali sześć osób, w tym dwóch lubuskich urzędników i emerytowanego oficera Policji. Czynności procesowe prowadzono na terenie Warszawy, Katowic oraz województwa lubuskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego. W realizacji uczestniczyli  funkcjonariusze Delegatur CBA w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach oraz Bydgoszczy, a także policjanci z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Krakowa i Poznania.

W efekcie przeszukań w kilkunastu lokalizacjach funkcjonariusze CBA zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych, telefony komórkowe oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym, w tym kilkanaście tzw. „pustych faktur”.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Prokurator przedstawił im m.in. zarzuty z art. 230 oraz 230a k.k. Urzędnicy usłyszeli zarzuty z art. 266 § 2 k.k.

Środki zapobiegawcze

Prokurator nadzorujący sprawę skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych. Sąd uwzględnił wnioski Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy trzech mężczyzn zarządzających podmiotami gospodarczymi. Wobec pozostałych dwóch osób, w tym wysokiego rangą urzędnika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zastosowano poręczenie majątkowe. Kolejna z osób podejrzanych została objęta dozorem Policji.

Sprawa jest rozwojowa

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Śledztwo zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia złożonego przez osobę wręczającą korzyść majątkową. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne realizacje.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry