Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

23.05.2024 Powiązania korupcyjne – 16 osób zatrzymanych

23.05.2024
  • Figurka Temidy, w tle rozrzucone banknoty
    fot. CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 16 osób. Wśród zatrzymanych są urzędnicy oraz współwłaściciele firmy z branży wydobycia i produkcji naturalnych kruszyw budowlanych. Śledztwo w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych, sprzedajności urzędniczej nadzoruje Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzą śledztwo w sprawie udzielania w latach 2019-2021 korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz zajmującym stanowiska kierownicze w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą i przyjmowania takich korzyści przez te osoby od osób zarządzających podmiotem gospodarczym zajmującym się wydobyciem i produkcją wyrobów z naturalnych kruszyw.

16 osób zatrzymanych

W poniedziałek (20.05.2024 r.) funkcjonariusze CBA zatrzymali szesnaście osób, w tym współwłaścicieli spółki działającej w branży wydobycia i produkcji wyrobów z naturalnych kruszyw. Wśród osób zatrzymanych są również urzędnicy lokalnych samorządów z woj. podlaskiego.

W ramach prowadzonego postępowania, funkcjonariusze CBA zatrzymali także siedem osób, reprezentujących przedsiębiorstwa działające w sektorze usług budowlanych i drogowych, które współpracowały z podmiotem wydobycia i produkcji kruszyw naturalnych. Wśród podejrzanych znalazł się m.in. prezes zarządu spółki działającej w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.

Przeszukania na terenie 4 województw

Na terenie czterech województw, w tym samym czasie, funkcjonariusze CBA z jednostek w Białymstoku, Łodzi, Warszawie oraz Lublinie przeszukali blisko 30 lokalizacji. Czynności były prowadzone w siedzibie spółki, miejscach zamieszkania osób zatrzymanych oraz urzędach na terenie woj. podlaskiego.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Prokurator przedstawił im zarzuty  z art. 228 k.k. oraz 229 k.k. i inne.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec siedmiu osób — w tym burmistrz Sokółki — prokuratura skierowała wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił wnioski prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec sześciu podejrzanych, z tym że co do dwóch z nich, w tym wobec burmistrz Sokółki, Sąd zastosował „areszt warunkowy”, zastrzegając, że ulegnie on zmianie, po uprawomocnieniu się postanowienia, na środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwocie odpowiednio 70 tysięcy zł i 1 milion zł, a nadto wobec burmistrz  zastosowano również zakaz opuszczania kraju i zawieszenie w czynnościach służbowych. Wobec jednego z podejrzanych Sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze tj. poręczenie majątkowe w kwocie 30 tysięcy zł, zawieszenie w funkcji radnego oraz zakaz opuszczania kraju.

Wobec pozostałych osób Prokurator zastosował nieizolacyjnie środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 20 tysięcy zł do 2 milionów zł, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego zatrzymaniem paszportu.

To pierwsza realizacja CBA w tym śledztwie. Śledztwo jest rozwojowe.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry