Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10.06.2024 18 lat CBA

10.06.2024

Funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego obchodzili święto swojej służby.

W Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 18. rocznicy powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Uczestniczył w nich Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych Pan Tomasz Siemoniak wraz Sekretarzem Stanu gen. bryg. Radosławem Kujawą, a także szefowie służb specjalnych: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosław Stróżyk, Szef Wywiadu Wojskowego płk Dorota Kawecka, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko, Zastępca Szefa Agencji Wywiadu płk Dominik Duda oraz Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego płk Konrad Szałankiewicz. W obchodach rocznicowych udział wzięli również: Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adam Cieślak, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Cezary Luba oraz I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk, a także zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Bartłomiej Turbiarz oraz dr n.med. gen.bryg. rez. Stanisław Żmuda.

Rocznica powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego stała się okazją do nadania odznaczeń państwowych i wyróżnień dla zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników CBA. Medale za długoletnią służbę wręczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych Pan Tomasz Siemoniak. Pan Minister przekazał wyrazy uzniania i szacunku dla funkcjonariuszy realizujących ważną i odpowiedzialną misję zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego naszego kraju.

Szef CBA Pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak podziękowała wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Biura, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem wykonują swoje obowiązki służbowe. Pani Minister skierowała również słowa podziękowań do bliskich i rodzin funkcjonariuszy i pracowników CBA za okazywane wsparcie oraz wyrozumiałość dla specyfiki służby.

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 

 

Zespół Prasowy CBA

do góry