Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27.02.2023 Oświadczenie CBA

27.02.2023
  • logo CBA
    logo CBA

Informacja medialna w sprawie zabezpieczenia dokumentacji medycznej przez funkcjonariuszy CBA

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej doniesieniami dotyczącymi czynności realizowanych przez CBA w gabinecie ginekologicznym w Szczecinie, Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadcza:

W ramach prowadzonego śledztwa obejmującego przestępstwa korupcyjne funkcjonariusze CBA ujawnili materiały świadczące o trwającym procederze czerpania korzyści z udostępniania pacjentkom przez lekarza substancji mogących zagrażać ich życiu i zdrowiu. Z pozyskanych informacji wynikało, że substancje te powodowały silną reakcję organizmu oraz były udostępniane także pacjentkom małoletnim, w tym poniżej 15. roku życia.

Na podstawie wspomnianych informacji prokurator nadzorujący śledztwo wydał postanowienie o przeszukaniu gabinetu lekarskiego i zatrzymaniu rzeczy oraz polecił CBA jego natychmiastową realizację. W ocenie prokuratora odstąpienie od niezwłocznego zabezpieczenia dokumentacji medycznej groziło utratą materiału dowodowego.

Należy zatem zaznaczyć, że udział funkcjonariuszy CBA w realizowanych czynnościach miał charakter incydentalny, wynikał z troski o zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a także był ściśle związany z faktem prowadzenia głównych czynności w śledztwie o przestępstwa korupcyjne.

Na miejscu prowadzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, funkcjonariusze CBA bez uprzedniego zapoznawania się z treścią dokumentacji objętej tajemnicą lekarską zabezpieczyli wskazany materiał poprzez umieszczenie go w tzw. bezpiecznych kopertach, a następnie przekazali zabezpieczoną dokumentację do prokuratury.

Opisywane czynności prowadzone były przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a pracownicy gabinetu, w tym lekarz prowadząca, nie zgłosili zastrzeżeń co do sposobu, zasadności czy też legalności przeszukania.

Po zakończonych czynnościach prokurator podjął decyzję o wyłączeniu sprawy związanej z zabezpieczoną dokumentacją medyczną do odrębnego postępowania, które zgodnie z właściwością rzeczową przekazano do prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

do góry