Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontrole

Wybrane kontrole

18.08.2023 Zalecenia pokontrolne dla Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o

18.08.2023
  • Mężczyzna w garniturze podpisuje piórem dokumenty.
    144 ©Subbotina Photogenica

Kontrola wsparcia finansowego udzielonego przez Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny zakończona wystąpieniem pokontrolnym

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Łodzi przeprowadzili kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielonego Interhouse Polska Energy sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przez Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Czynności kontrolne prowadzono w okresie od 21 października 2022 roku do 20 stycznia 2023 roku.

W toku kontroli stwierdzono m.in. brak skutecznego nadzoru właścicielskiego realizowanego przez bełchatowską spółkę nad Interhouse Polska Energy sp. z o.o., co przyczyniło się do utraty środków publicznych w wysokości 750 000,00 zł.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w dniu 14 sieprnia 2023 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Rady Nadzorczej Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne.

 

do góry