Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25.04.2024 Zarzuty korupcyjne dla urzędnika i dwóch przedsiębiorców

25.04.2024

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby, w tym urzędnika Miasta i Gminy Radoszyce. Śledztwo w sprawie naruszenia procedur przetargowych oraz przekroczenia uprawnień nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Kielcach.

Nieprawidłowości w procedurach przetargowych

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie prowadzą śledztwo w sprawie przestępstw korupcyjnych i przekraczania uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu osiągniecia korzyści majątkowej.

Z ustaleń wynika, że w Urzędzie Gminy w Radoszycach doszło do nieprawidłowości w zakresie procedur przetargowych. Urzędnik samorządowy ujawnił istotne okoliczności, która miały znaczenie dla zawieranych umów na realizację usług publicznych. W zamian za odstąpienia od procedur żądał korzyści majątkowej w wysokości 150 tys. złotych.

Zatrzymany urzędnik i dwaj przedsiębiorcy  

22 kwietnia 2024 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Krakowie oraz Katowicach zatrzymali trzy osoby. Wśród zatrzymanych znalazł się zastępca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy w Radoszycach oraz dwaj przedsiębiorcy z nim współpracujący.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Funkcjonariusze CBA przeszukali blisko 10 lokalizacji na terenie województwa świętokrzyskiego. Zabezpieczyli dokumentację związaną z realizacją zamówień publicznych na terenie Miasta i Gminy Radoszyce.

Zarzuty korupcyjne

Prokurator postawił zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce zarzuty żądania korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, niedopełnienia przez niego obowiązków funkcjonariusza publicznego w celu osiągniecia korzyści majątkowej, w związku z niezastosowaniem procedur dotyczących przetargu publicznego przy realizacji dwóch inwestycji publicznych.

Jeden z przedsiębiorców usłyszał zarzut żądania wręczenia funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowej w kwocie 150 tys. złotych oraz zarzuty pomocnictwa.

Kolejnemu z przedsiębiorców Prokurator postawił zarzut pomocnictwa do jednego z przestępstw, dotyczących niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Na wniosek Prokuratora Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował wobec urzędnika oraz jednego z przedsiębiorców środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec trzeciego zatrzymanego Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry