Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25.04.2024 Duchowny tymczasowo aresztowany

25.04.2024

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali księdza jednej z warszawskich parafii w związku ze śledztwem, dotyczącym oszustw podatkowych oraz przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z darowizn. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Oszustwa podatkowe

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą postępowanie przygotowawcze, dotyczące podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych w latach 2019-2023. Postępowanie dotyczy również przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych znacznej wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł, które pochodziły z darowizn na cele kultu religijnego.

Śledztwo obejmuje także wątek przyjmowania i przekazywania w latach 2019-2023 środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego tj. podawania nieprawdy w składanych zeznaniach podatkowych.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Fikcyjne darowizny 

16 kwietnia 2024 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali księdza jednej z warszawskich parafii.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że duchowny potwierdzał przekazanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Darczyńcy, w związku z rzekomym przekazaniem darowizn, składając deklaracje podatkowe pomniejszali należny podatek dochodowy o kwotę darowizny. Z ustaleń prowadzonego śledztwa wynika, że szkoda Skarbu Państwa, spowodowana przestępczą działalnością duchownego w latach 2019-2023, mogła wynieść ponad 5 mln złotych.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację o znaczeniu dowodowym.

Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Środki zapobiegawcze

Prokurator nadzorujący sprawę skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

Prokurator postawił również zarzuty karne skarbowe 17 osobom, które pomniejszały należny podatek dochodowy o kwoty fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Wobec 14 osób Prokurator zastosował dozór policyjny.

Sprawa jest rozwojowa

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Niewykluczone są kolejne realizacje.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry