Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

26.10.2023 Śląski przedsiębiorca złapany na gorącym uczynku

26.10.2023
  • Mężczyzna w koszuli na rękach ma załozone kajdanki, poniżej fragment walizki.
    Photogenica-PHX2044011

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Katowicach zatrzymali przedsiębiorcę prowadzącego działalność w branży budowlanej na Śląsku. Mężczyzna został zatrzymany chwilę po wręczeniu korzyści majątkowej. Decyzją Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach trafił do aresztu.

Gotówka umieszczona w kopercie

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze usług budowlanych na Śląsku. Przedsiębiorca wręczył dyrektorowi jednej z publicznych placówek medycznych korzyść majątkową w gotówce o wartości 50 000,00 zł oraz złożył obietnicę wręczenia kolejnej łapówki.

Przychylność w zamian za korzyści majątkowe

Zatrzymany biznesmen na terenie placówki medycznej prowadził prace remontowo – budowlane na dużą skalę. Wręczone przez przedsiębiorcę środki finansowe miały zapewnić przychylność dyrektora placówki opieki zdrowotnej i traktowanie firmy na preferencyjnych warunkach poprzez zawieranie kolejnych zleceń i kontraktów na usługi budowlane.

Zarzut czynnej korupcji

Zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym został przekazany do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut czynnej korupcji tj. przestępstwa z art. 229 § 1 k.k. i wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice–Wschód w Katowicach z wnioskiem o zastosowanie wobec osoby podejrzanej środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry