Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Współpraca CBA z Uniwersytetem Gdańskim

Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Uniwersytet w Gdańsku będą współpracować i wspólnie podejmować inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym. List intencyjny w tej sprawie podpisali Andrzej Stróżny, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu w Gdańsku.

W spotkaniu z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego uczestniczyli również Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń – dr Piotr Zieliński.

Rozwijanie i wzmacnianie postaw etycznych 

Zgodnie z zapisami dokumentu, współpraca obejmuje działalność o charakterze informacyjno-edukacyjnym, której celem będzie rozwijanie i wzmacnianie postaw etycznych oraz obywatelskich wśród przyszłych absolwentów. Organizacja wspólnych szkoleń posłuży podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji oraz kształtowaniu właściwych postaw i zachowań etycznych w każdej przestrzeni życia społecznego oraz gospodarczego.

Współpraca z uczelniami 

Z inicjatywy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego współpracę nawiązano z kilkunastoma uczelniami, w tym między innymi z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wojskową Akademią Techniczną oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zespół Prasowy CBA

 

  • mężczyźni podpisują dokumenty
    fot. UG
  • mężczyźni podpisują dokumenty
    fot. UG
  • mężczyźni podpisują dokumenty
    fot. UG
do góry