Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27.05.2019 Kontrola spółki zarządzającej lotniskiem w Szymanach

27.05.2019
  • © keport/Photogenica

Wydział Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku od 13 września 2018 roku do 13 grudnia 2018 roku prowadził czynności informacyjno - analityczne dotyczące określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji związanych z udzieleniem i realizacją zamówienia publicznego na „Dostawę używanego autobusu oraz wozu strażackiego” dla lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach zarządzanego przez Warmia i Mazury Sp. z o.o. w 2016 i 2017 r.

W toku prowadzonych czynności ujawniono fakty wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez  Kierownika ds. technicznych, Dyrektora ds. Ochrony oraz Kierownika Ośrodka Szkolenia Służb Lotniskowych -  członków komisji przetargowej, iż wykonawca wraz z dostarczonym wozem strażackim wydał wymagany prawem certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), pomimo faktu, iż przedmiotowy certyfikat dostarczono dopiero po upływie 6- ciu miesięcy od dostarczenia wozu strażackiego.

Po zakończonych czynnościach informacyjno - analitycznych Biuro skierowało  do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne przez w/w osoby. 15 marca 2019 r. Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, na wniosek Prokuratury, wszczęła dochodzenie z art. 271 § 1 kk (poświadczenie nieprawdy).

do góry