Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17.05.2019 Kontrola CBA w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej

17.05.2019
  • © pressmaster/Photogenica

Funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli 08.05.2019 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. Postępowanie dotyczy udzielania wybranym osobom fizycznym i prawnym ulg w spłacie zaległego podatku przez Burmistrza Kolbuszowej w latach 2012-2018.

W ramach kontroli analizie poddane zostaną wybrane decyzje dotyczące przyznania ulg w zaległym podatku w postaci: umorzeń, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty.

Funkcjonariusze CBA w ramach prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzą m.in. czy Burmistrz Kolbuszowej dopełnił ciążących na nim obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie rzetelnego przeprowadzenia  postępowania dowodowego odnośnie wniosków podatników o umorzenie zaległości podatkowych, czy wydane decyzje były oparte na przesłankach „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”.  

Planowany termin zakończenia kontroli przypada na 8 sierpnia 2019 r.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

 

                           

do góry