Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

31.07.2014 Rusza anglojęzyczna wersja platformy e-learningowej

31.07.2014

Dzisiaj ruszyła anglojęzyczna wersja platformy e-learnigowej uruchomionej pod koniec maja przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Już ponad 6000 osób zarejestrowało się i wzięło udział w proponowanych szkoleniach.

Centralne Biuro Antykorupcyjne wspólnie ze Specjalną Służbą Śledczą Republiki Litwy (STT) i Biurem Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji Republiki Łotwy (KNAB), przystąpiło w ramach programu ISEC do projektu pn. „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt składa się z dwóch części - cyklu sześciu konferencji szkoleniowych zaplanowanych na lata 2013 – 2015 oraz udostępnienia platformy e-learningowej. Platforma przeznaczona jest  dla szerokiego grona odbiorców: administracji rządowej i samorządowej, środowisk biznesowych, studentów, a przede wszystkim społeczeństwa.

Z uwagi na szeroki krąg adresatów, szkolenie podzielono na trzy bloki tematyczne, z których każdy składa się z 20 godzin dydaktycznych:

  1. Korupcja w administracji publicznej;
  2. Korupcja w biznesie;
  3. Społeczne skutki korupcji.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z poszczególnymi lekcjami, wykonanie ćwiczeń sprawdzających wiedzę oraz zdanie testu końcowego. Ukończenie szkolenia można potwierdzić imiennym dyplomem generowanym na życzenie uczestnika.

Liczymy, że ta inicjatywa przyczyni się do podniesienia poziomu społecznej świadomości i percepcji korupcji oraz zachęci do podjęcia dyskusji nt. specyfiki przestępczości korupcyjnej, jej skali oraz skuteczności krajowego prawodawstwa oraz prowadzonej polityki antykorupcyjnej.

Żeby rozpocząć cykl szkoleń wystarczy wejść na stronę https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ i wybrać właściwą wersję językową.

 

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

do góry