Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

02.06.2014 III Konferencja szkoleniowa

02.06.2014

W dniach 2-6 czerwca odbywa się trzecia z sześciu organizowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej. Spotkania organizowane są w ramach projektu, na realizację którego CBA otrzymało dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Tym razem główną tematyką spotkania są zagrożenia i działania antykorupcyjne w obszarze zamówień publicznych.

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dotacji na realizację działań „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”. Współbeneficjentem projektu jest Specjalna Służba Śledcza Republiki Litwy (STT), a partnerem projektu jest Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB) Republiki Łotwy.

Motywem przewodnim III Konferencji szkoleniowej są zagrożenia i działania antykorupcyjne w obszarze zamówień publicznych. Tak jak organizowane wcześniej spotkania ma ona na celu przede wszystkim wzmocnienie współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz dyskusję na temat aktualnych zagrożeń korupcyjnych. W konferencji bierze udział blisko 40 osób, przedstawiciele 13 krajów w tym m.in.: Austrii, Słowenii, Finlandii, Litwy, Łotwy czy Estonii.

Realizację działań w ramach projektu zaplanowano na 36 miesięcy. Cały projekt składa się z dwóch komponentów:

  1. Przeprowadzenie cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz instytucji zaangażowanych w zwalczanie korupcji.
  2. Zbudowanie platformy e-learningowej (stworzenie narzędzi edukacji antykorupcyjnej i komunikacji dla urzędników, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w ramach trzech komponentów: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie, społeczne skutki korupcji).

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

Na zdjeciu Szef CBA przemawia podczas III Konferencji szkoleniowej    Uczestnicy III Konferencji szkoleniowej siedzący wokół stołu

do góry