Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07.05.2012 Kontrola CBA

07.05.2012

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od 20 do 24 kwietnia br. kontrolę przestrzegania przez Starostę Opatowskiego przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono naruszenie przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej. Ustalono, że Starosta posiadał udziały w dwóch spółkach z siedzibą w Bidzinach. Wysokość tych udziałów przekracza 10% wartości kapitału zakładowego spółek, co stanowi naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 4 pkt 5 ustawy.


W związku z wynikami kontroli Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie wystąpienie pokontrolne, w którym wniosło o odwołanie Starosty Opatowskiego.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA
 

do góry