Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04.10.2007 Skuteczniejsza kontrola

04.10.2007

Kilkaset tysięcy oświadczeń majątkowych. To wyzwanie, przed którym stoi CBA. Zgodnie z ustawą o powołaniu Biura, CBA jest zobligowane do ich kontroli. Od niedawna CBA dysponuje nowymi możliwościami, które w istotny sposób pomogą w realizacji ustawowych zadań Biura.

Zgodnie z art. 22 ustawy o CBA, Biuro przetwarza informacje ze zbiorów prowadzonych przez organy władzy publicznej i państwowe jednostki organizacyjne, w tym z Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowej Ewidencji Podatników, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej, Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Centralnego Rejestru Płatników Składek, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Administratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania.

Realizacji ustawowych uprawnień służą porozumienia, które CBA zawiera z dysponentami poszczególnych baz a także inne delegacje ustawowe. Po organach ścigania przyszedł czas na porozumienie z ZUS. Do tej pory do Zakładu zapytania CBA kierować musiało głównie z użyciem klasycznych form, na papierze. Już wkrótce możliwe będzie to drogą teletransmisji. Nowoczesne narzędzia istotnie zwiększą skuteczność Biura.

Wszystkie systemy informatyczne CBA i zawarte w nich informacje otoczone są szczególną ochroną, wynikającą z przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych. Służy temu m.in. system zapewniający pełną rozliczalność wszelkich operacji. Rejestr użytkowników, rejestr zapytań, różne formy ochrony technicznej i fizycznej to istotna część zabezpieczeń. Dostęp do poszczególnych systemów mają nieliczni, wyselekcjonowani funkcjonariusze w wydzielonych bezpiecznych strefach.


Tomasz Frątczak, Dyrektor Gabinetu Szefa CBA

do góry