Nawigacja

Wizyta studyjna w Europolu

Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z Partnerami z kraju i za granicy w dniach 08-09 września spotkało się z przedstawicielami EUROPOLU w ramach wizyty studyjnej, finansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Podczas dwudniowej wizyty w siedzibie EUROPOLU (Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania) w Hadze, przedstawiciele CBA oraz służb i instytucji partnerskich mieli okazję poznać od środka jak funkcjonuje agencja unijna. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pionów analitycznych Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Finansów, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz  Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU).

Celem wyjazdu studyjnego było poznanie się osobiście partnerów projektu (pierwsza taka możliwość od rozpoczęcia realizacji projektu) oraz wymiana doświadczeń z zakresu realizacji zadań swojej służby/instytucji w zakresie analizy kryminalnej i strategicznej, a także zapoznanie się z narzędziami, bazami i metodami z obszaru analizy, które wykorzystuje EUROPOL w zwalczaniu poważnej przestępczości.

Dla większości gości była to pierwsza okazja do poznania potencjału analitycznego  Europolu, narzędzi i rozwiązań, którymi agencja unijna może wspierać państwa członkowskie. Wizyta studyjna umożliwiła nawiązanie kontaktów z przedstawicielami poszczególnych komórek Europolu, które mogą wspomóc krajowe służby i instytucje w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości i rozwoju rezerwuaru analitycznego danej służby/instytucji.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej.” Projekt jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”. Wartość całkowita projektu wynosi 545 292,00 EUR.

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl i www.fundusze.mswia.gov.pl.

Dane kontaktowe w sprawach promocyjnych i komunikacyjnych projektu:

projekty.kontakt@cba.gov.pl

fax.: 22 437-25-90

  • Siedziba Europolu
do góry