Nawigacja

Wizyta studyjna w austriackim Ministerstwie Sprawiedliwości

Wizyta studyjna w austriackim Ministerstwie Sprawiedliwości

Przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dniach 29 maja – 1 czerwca 2023 roku brali udział w wizycie studyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości Austrii (Bundesministerium Justiz) organizowanej we współpracy z Austriacką Prokuraturą do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Korupcyjnej (WKStA), która jest jedną z instytucji zaangażowanych w projekt pn. „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. W wizycie udział wzięli również Partnerzy projektu z kraju (MF, PK, SKW), jak i z zagranicy (NABU), a także austriackie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (ABB – Amt für Betrugsbekämpfung).

Kilkudniowa wizyta studyjna stała się cenną okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji i bliższego poznania specyfiki oraz narzędzi jakimi dana służba dysponuje przy realizacji swoich ustawowych zadań. Pozwoliła ona wysnuć wniosek, że tylko ścisła współpraca pionów analitycznych, śledczych, informatyki kryminalistycznej oraz teleinformatyki może przynieść wymierne efekty i sukcesy w wielowątkowych sprawach, w których są analizowane ogromne ilości danych o różnym źródle pochodzenia.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjnai zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”. Wartość całkowita projektu wynosi 545 292,00 EUR. Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektu realizowanego przez CBA jest dostępnych pod adresami: www.cba.gov.pl, zakładka Projekty, www.eog.gov.pl i www.fundusze.mswia.gov.pl.

 

Dane kontaktowe w sprawach promocyjnych i komunikacyjnych projektu:

projekty.kontakt@cba.gov.pl

fax.: 22 437-27-00

 

  • wizyta studyjna w Austrii 2023
do góry