Nawigacja

Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z perspektywy krajowej i międzynarodowej”

Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z perspektywy krajowej i międzynarodowej”

Departament Analiz CBA w dniach 12 – 14 czerwca 2023 r. zorganizował szkolenie specjalistyczne pod nazwą „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z perspektywy krajowej i międzynarodowej”

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Wydarzenie odbyło się w formie stacjonarnej. Głównym celem szkolenia było przedstawienie problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy z perspektywy doświadczeń podmiotów krajowych oraz międzynarodowych. Do udziału w charakterze prelegentów zaproszono doświadczonych ekspertów z Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów,  Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL). W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele delegatur CBA oraz Centrali (Departamentu Postępowań Kontrolnych, Departamentu Operacyjno-Śledczego oraz Departamentu Analiz),  a także przedstawiciele partnerów projektu z ABW, SKW, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Finansów oraz NABU.

Przedmiotem szkolenia była m.in. analiza wybranych spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz prezentacja narzędzi stosowanych w tej materii w każdej z zaproszonych instytucji. Dzięki prezentacji case study przez poszczególne instytucje, uczestnicy szkolenia zyskali nową perspektywę na metody i narzędzia służące do zwalczania szkodliwego procederu, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swoich rodzimych instytucjach przy wsparciu międzynarodowych agencji unijnych.

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami: www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl

Dane kontaktowe w sprawach promocyjnych i komunikacyjnych projektu:

projekty.kontakt@cba.gov.pl

fax.: 22 437-27-00

  • Szkolenie pn. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z perspektywy krajowej i międzynarodowej”
do góry