Nawigacja

Szkolenie pn. „Blockchain i wirtualne waluty”

Szkolenie pn. „Blockchain i wirtualne waluty”

CBA w dniach 22-24.05.2023 zorganizowało specjalistyczne szkolenie pn. „Blockchain i wirtualne waluty” w ramach projektu współfinansowanego z funduszy norweskich.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele pionu analitycznego i dochodzeniowo-śledczego delegatur CBA oraz Centrali, a także zaproszeni przedstawiciele partnerów projektu z ABW, SKW, Ministerstwa Finansów oraz Prokuratury Krajowej. Głównym celem wydarzenia było przybliżenie obrazu przestępczości związanej z wykorzystaniem kryptowalut i technologii blockchain. W szkoleniu w charakterze prelegentów udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, Komisji Nadzoru Finansowego oraz przedstawiciele podmiotów komercyjnych z sektora analityki i dochodzeń blockchain. Holistyczne ujęcie przedmiotowej problematyki pozwoli uczestnikom szkolenia na prawidłowe diagnozowanie rozwijającego się zagrożenia przestępczością kryptowalutową podczas realizowania zadań służbowych.                  

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”. Wartość całkowita projektu wynosi 545 292,00 EUR, tj. 2 345 411,00 zł.

 

Zespół Prasowy CBA

do góry