Nawigacja

Szkolenie big data w Europolu

Szkolenie BIG DATA w Europolu

Przedstawiciele CBA z pionu analitycznego i dochodzeniowo-śledczego uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu dot. wykorzystania rozwiązań typu big data w analizie kryminalnej i strategicznej, organizowanym we współpracy z Europolem

W dniach 22 – 25  maja br. przedstawiciele CBA z pionu analitycznego i dochodzeniowo-śledczego uczestniczyli w szkolenie pn. „Wykorzystanie rozwiązań typu big data w analizie kryminalnej i strategicznej” organizowanym we współpracy z Europejską Agencją ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol). Szkolenie było realizowane i finansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego CBA jest beneficjentem.

W szkoleniu wzięli także udział partnerzy projektu z ABW, SKW, NABU, Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów oraz Prokuratury Krajowej.

Trenerzy Europolu przedstawili temat analizy dużych zbiorów danych z wielu perspektyw. Swoje prezentacje mieli przedstawiciele m.in. jednostek ds. zwalczania cyberprzestępczości, jednostek analitycznych i ds. rozwoju nowych technologii. 

Uczestnicy szkolenia mieli okazję przećwiczyć swoje umiejętności w sposób praktyczny poprzez udział w rozwiązywaniu konkretnego przypadku, z którym musiała się zmierzyć jedna z europejskich służb. W tym zadaniu mając do dyspozycji wiele zbiorów danych o niejednolitej strukturze należało zaproponować innowacyjne podejście do porządkowania tych danych, łączenia w zbiory, przechowywania a następnie ich ekstrakcji celem jak najsprawniejszego namierzania groźnych przestępców. To zadanie pozwoliło uczestnikom wykorzystać nowo nabytą wiedzę podczas szkolenia, a także wzajemnie poznać punkty widzenia na analizę dużych zbiorów danych pomiędzy analitykami pochodzących z instytucji o różnej specyfice.

Szkolenie z big data stało się okazją do zacieśnienia współpracy z Europolem w zakresie pozyskiwania oraz wyszukiwania zaawansowanych narzędzi do analizy danych oraz polem wymiany doświadczeń analityków z różnych służb i instytucji.

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych 
w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami: www.eeagrants.org www.norwaygrants.org oraz www.eog.gov.pl

Dane kontaktowe w sprawach promocyjnych i komunikacyjnych projektu:
projekty.kontakt@cba.gov.pl
fax.: 22 437-25-90
 

  • Laptop z prezentacją, za nim znajduje się grupa ludzi patrząca na projektor w głębi sali.
    Szkolenie big data w Europolu
do góry