Nawigacja

Specjalistyczne szkolenie poświęcone zaawansowanym metodom białego wywiadu (OSINT)

Specjalistyczne szkolenie poświęcone zaawansowanym metodom białego wywiadu (OSINT)

W dniach 9-11.10. CBA zorganizowało specjalistyczne szkolenie poświęcone zaawansowanym metodom białego wywiadu (OSINT) w ramach projektu współfinansowanego z funduszy norweskich.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele pionu analitycznego CBA i partnerów projektu z ABW, SKW, Ministerstwa Finansów i Prokuratury Krajowej. Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”, który pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość całkowita projektu wynosi 545 292,00 EUR, tj. 2 345 411,00 zł.

do góry