Nawigacja

Międzynarodowa konferencja CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z krajowymi i zagranicznymi Partnerami zaprasza do udziału w specjalistycznej, międzynarodowej konferencji LEAF 2022 (Law Enforcement Analysis of the Future) w dniach 26-28 października 2022 r. w Warszawie w formule stacjonarnej lub online.

LEAF 2022 to międzynarodowe spotkanie specjalistów analizy kryminalnej i strategicznej, przedstawicieli świata nauki i praktyków, którzy podczas trzydniowej konferencji zaprezentują swoje prelekcje. Konferencja będzie okazją do dyskusji oraz poznania perspektywy teoretycznej i praktyki poruszanych zagadnień.

Do udziału w konferencji w roli słuchacza lub prelegenta zapraszamy przedstawicieli służb, środowiska naukowego i niezależnych ekspertów poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.leaf2022.com. Rejestracja jest obowiązkowa zarówno dla uczestników stacjonarnych (liczba miejsc ograniczona) jak i online. 

Kandydaci na prelegentów są zobowiązani do załączenia w formularzu rejestracyjnym abstraktu planowanego wystąpienia, które powinno trwać do 30 minut. Forma prezentacji dowolna (wykład lub prezentacja multimedialna). Wyboru prelegentów dokona Komitet Merytoryczny, w skład którego wchodzą przedstawiciele CBA oraz służb i instytucji partnerskich.

Swoją obecność podczas konferencji zadeklarowali m.in. analitycy wywiadu amerykańskiego i europejskiego, niezależni eksperci z obszaru OSINT, przedstawiciele polskich służb i wojska oraz zagranicznego i polskiego środowiska naukowego.

Zgłoszenia kandydatów na prelegentów podlegać będą ocenie w kontekście tematyki i grupy docelowej konferencji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszenia.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu pn. „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”, przydzielonych w drodze konkursu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych i mediów społecznościowych CBA oraz strony www.leaf2022.com, gdzie na bieżąco będziemy informować o konferencji.

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami:

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

www.eog.gov.pl

www.fundusze.mswia.gov.pl.

 

Dane kontaktowe w sprawach promocyjnych i komunikacyjnych projektu i konferencji:

projekty.kontakt@cba.gov.pl

fax.: 22 437-25-90

 

do góry