Nawigacja

Big Data, bazy grafowe nowej generacji i sztuczna inteligencja dla organów ścigania - szkolenie

Big Data, bazy grafowe nowej generacji i sztuczna inteligencja dla organów ścigania – szkolenie

Wyzwaniem, przed jakim stoją obecnie służby i ośrodki analityczne na całym świecie, to jak skutecznie analizować terabajty danych pozyskiwanych w ramach śledztw czy z otwartych źródeł oraz czy można do tego wykorzystać sztuczną inteligencję. Nad tymi kwestiami zastanawiali się uczestnicy międzynarodowego szkolenia specjalistycznego organizowanego przez CBA w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele CBA i partnerzy projektu z ABW, SKW, Ministerstwa Finansów, Prokuratury Krajowej, Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy oraz zaproszeni goście z Europolu, Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także Komendy Głównej Policji. Zaproszenie przyjęli również niezależni eksperci, którzy podzielili się swoim know-how i doświadczeniem z rynku komercyjnego, który skutecznie wspiera służby i organizacje międzynarodowe takie jak ONZ w efektywnej analizie danych, np. podczas konfliktu wojennego w celu zbierania dowodów dokumentujących zbrodnie wojenne.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej”. Przedsięwzięcie jest finansowane w obszarze programowym PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” w Programie „Sprawy wewnętrzne”, który pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość całkowita projektu wynosi 545 292,00 EUR, tj. 2 345 411,00 zł.

  • AI grafika Facebook Post
do góry