Nawigacja

Zastępca Szefa CBA Tomasz Strzelczyk

Zastępca Szefa CBA Tomasz Strzelczyk

Zastępca Szefa CBA Tomasz Strzelczyk jest zasłużonym funkcjonariuszem służb, doświadczonym w obszarze zwalczania przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

W latach 1992–2015 pełnił służbę w Policji, m.in. w wydziałach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz narkotykowej. Wykonywał również zadania z obszaru techniki operacyjnej. Służbę w tej formacji zakończył w stopniu młodszego inspektora na stanowisku Naczelnika wydziału Centralnego Biura Śledczego.

W latach 2015–2020 był funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dwóch jednostkach organizacyjnych – w Delegaturze CBA w Warszawie, gdzie sprawował funkcję Naczelnika w Wydziale Operacyjno-Śledczym oraz w Delegaturze CBA w Bydgoszczy.

Uczestniczył w wielu szkoleniach, m.in. z zakresu postępowań karnych, skarbowych dotyczących uszczupleń podatkowych w podatku od towarów i usług; zwalczania przestępstw na rynku kapitałowym, w obrocie giełdowym; manipulacji na instrumentach finansowych, czy z obszaru ostrzeżeń publicznych i innych instrumentów informacyjnych KNF w zakresie zagrożeń na rynku finansowym.

Za osiągnięcia zawodowe był wielokrotnie odznaczany – m.in. Brązowym oraz Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę


Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Pasjonuje się ju-jitsu oraz wędkarstwem.

  • Zastępca Szefa CBA
    CBA
do góry