Nawigacja

Szef CBA Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak

Szef CBA Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2004-2015 pełniła służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji, którą zakończyła w stopniu komisarza policji. W okresie 2004-2007 specjalizowała się w prowadzeniu postępowań przygotowawczych kryminalno-narkotykowych w Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej. W latach 2007-2015 prowadziła postępowania przygotowawcze w Wydziale do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej.

W 2014 roku na podstawie rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji, w ramach realizacji programu IPA Placement Programme, odbyła staż zawodowy w Police Service of Northern Ireland.

W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym od 2015 roku pełniła służbę w pionie operacyjno-śledczym, w którym zajmowała kierownicze stanowisko w Delegaturze CBA w Bydgoszczy. W 2021 roku została odznaczona Brązowym Medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę.
Dnia 5 marca 2024 r. Prezes Rady Ministrów powołał Agnieszkę Kwiatkowską-Gurdak na stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, po zasięgnięciu opinii Kolegium i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Prezydenta RP.
Pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak pełniła obowiązki Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 19 grudnia 2023 r. do 4 marca 2024 r.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Jest zamężna. Interesuje się kynologią, w szczególności psami rasy chihuahua (jest Członkiem Związku Kynologicznego w Polsce), uprawia sport, lubi podróże, kino, literaturę i języki obce.

  • Szefa CBA
    CBA
do góry