Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14.02.2020 Akt oskarżenia skierowany do sądu

14.02.2020

Skierowaniem aktu oskarżenia wobec 15 osób zakończyło się postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Agenci rzeszowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili postępowanie dotyczące m.in. zakupu w 2010 r. przez PGE Energia Odnawialna S.A. Elektrociepłowni Przeworsk za 22 mln zł. Skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie aktem oskarżenia objęto 15 osób, którym zarzucono łącznie 43 przestępstwa m.in.  wyłudzenia kredytu, przywłaszczenia powierzonego mienia spółki, wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów, prania brudnych pieniędzy, niegospodarności w spółce energetycznej, wręczenia korzyści majątkowej w kwocie około 1 miliona euro oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań w trakcie prowadzonego śledztwa.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że spółka zarządzana przez jednego z oskarżonych nabyła w Przeworsku za kwotę 2,5 miliona zł teren po byłej cukrowni, obejmujący obiekt elektrociepłowni, zaciągając kredyt na zakup i modernizację obiektu w kwocie 5 milionów 700 tysięcy zł. W toku ubiegania się o kredyt na modernizację elektrociepłowni oraz w trakcie realizowania umowy kredytowej przedłożone zostały poświadczającą nieprawdę dokumenty, w tym faktury dokumentujące wykonanie prac i usług, które nie zostały wykonane bądź nie miały związku z modernizacją obiektu.

W listopadzie 2010 roku oskarżony Piotr M., działając jako prezes zarządu spółki, sprzedał obiekt na rzecz innej spółki energetycznej za kwotę sięgającą 22 milionów zł, posługując się  poświadczającymi nieprawdę operatami zawyżającymi wartość elektrociepłowni.

W toku prowadzonego postępowania przedstawiono zarzuty członkom zarządu spółki energetycznej oraz dyrektorowi jednego z departamentów tej spółki, dotyczące nadużycia zaufania i spowodowania w mieniu spółki energetycznej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie 22 milionów zł.

Akt oskarżenia obejmuje także przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ok. 9 milionów zł.

Ustalono jednocześnie, że kwota ok. 1 miliona 400 tysięcy euro została wytransferowana poza granice Polski z wykorzystaniem konta prowadzonego w banku w Lichtensteinie dla spółki założonej na Gibraltarze przez współoskarżonego – obywatela Słowacji. Piotr M. został także oskarżony o popełnienie przestępstwa płatnej protekcji polegającej na obietnicy wręczenia oraz wręczeniu innej osobie korzyści majątkowej w kwocie 1 miliona euro.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry