Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17.10.2019 Ponad 1.6 mld zł szkody w majątku banku, 93 podejrzanych

17.10.2019
  • ©Rangizzz/Photogenica

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia kończący wielowątkowe śledztwo w sprawie niegospodarności w SK Banku. Czynności w sprawie prowadzili funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do stołecznego Sądu Okręgowego akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym niegospodarności w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK Bank). To już szósty i zarazem ostatni akt oskarżenia w tej sprawie. Objęto nim 93 podejrzanych, którym przedstawiono 1256 zarzutów dotyczących m.in. wyrządzenia w majątku banku szkody o wartości ponad 1 626 000 000 zł.

Śledztwo zostało wszczęte 28 kwietnia 2015 r. w skutek zawiadomienia złożonego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Powodem złożenia zawiadomienia były wyniki kontroli prowadzonej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, które uprawdopodobniały możliwość popełnienia przestępstw przez Zarząd Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. W kwietniu 2016 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła to śledztwo do prowadzenia w całości Delegaturze CBA w Katowicach. Do akt toczącego się postępowania dołączono także zawiadomienie od zarządu komisarycznego Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie o możliwości popełnienia przestępstwa przez były zarząd Banku, a także materiały z postępowania prowadzonego przez katowicką delegaturę CBA w sprawie nieprawidłowości w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie.

W toku prowadzonego postępowania przedstawiono zarzuty łącznie ponad 120 podejrzanym, z czego 110 zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy katowickiej Delegatury CBA. Sądy zastosowały wobec 40 podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Do teraz w areszcie przebywają były prezes zarządu SK Banku Jan B., były dyrektor jednego z oddziałów Wiesław W. oraz przedsiębiorca z branży deweloperskiej Sławomir D.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych w postaci obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości około 50 mln zł.

W toku całego śledztwa przedstawione zarzuty dotyczyły m.in. udzielenia kredytów o wartości ponad 2 mld zł w sposób niegospodarny, w efekcie czego wyrządzono szkodę w majątku banku o wartości przekraczającej 1 750 000 000 zł.

Ponadto przedstawione zarzuty są związane z działaniem na szkodę 60 obligatariuszy, którzy stracili 75 mln zł, za które objęli obligacje SK Banku, jak również 364 osób, które straciły oszczędności zdeponowane w SK Banku w wysokości powyżej kwoty objętej zabezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości ponad 385 mln zł.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

do góry