Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06.02.2019 Oświadczenie

06.02.2019

W związku z kolejnymi nieprawdziwymi informacjami, mającymi charakter pomówienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które są kolportowane w mediach społecznościowych przez posłów Krzysztofa Brejzę, Marcina Kierwińskiego i Cezarego Tomczyka, informuję, że:

oświadczenie w sprawie zajęcia stanowiska Biura w sprawie kontroli oświadczeń majątkowych posła Jarosława Kaczyńskiego było odpowiedzią CBA na liczne, nieprawdziwe informacje medialne dotyczące działań Biura i nie ma żadnego kontekstu politycznego. Jednocześnie wypowiedzi posłów PO, traktujemy jako próbę bezprawnego nacisku partii politycznej na działania instytucji państwowej, jaką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Oświadczenie Biura zostało przesłane do Polskiej Agencji Prasowej o godzinie 16:09, w serwisie pojawiło się jako „Pilna Depesza” 10 minut później to jest o godzinie 16:19.

Dalsze powielanie i kolportowanie nieprawdziwych informacji dotyczących Centralnego Biura Antykorupcyjnego spotka się z odpowiedni krokami prawnymi, jakie podejmie kierownictwo Biura.

Poniżej przesyłam oświadczenie CBA przekazane mediom 5 lutego tego roku.

Centralne Biuro Antykorupcyjne co roku sprawdza oświadczenia majątkowe wszystkich parlamentarzystów. Jeżeli w wyniku sprawdzenia, istnieją podstawy do wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego konkretnego parlamentarzysty, CBA rozpoczyna taką kontrolę. W przypadku analizy oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego nie stwierdzono podstaw do rozpoczęcia kontroli oświadczenia majątkowego.

 

T. Brodowski, CBA

do góry