Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25.01.2019 Zawiadomienia do prokuratury po czynnościach analitycznych CBA

25.01.2019

Skierowaniem do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zakończyły się czynności analityczne prowadzone przez funkcjonariuszy poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dotyczyły one umów na wydzierżawienie dwóch budynków w gminie Suchy Las (wielkopolskie).

CBA skierowało do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z umowami podpisanymi na dzierżawy budynków w gminie Suchy Las. Możliwe nieprawidłowości dotyczą umowy podpisanej w 2014 roku przez Gminę Suchy Las na dzierżawę budynku filii Szkoły Podstawowej przy ul. Konwaliowej oraz umowy podpisanej w 2016 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. na dzierżawę budynku jego nowej siedziby.

Pierwsze ze skierowanych zawiadomień dotyczy podejrzenia popełnia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Suchy Las na szkodę gminy. Jak ustalono w trakcie prowadzonych czynności wójt zwarł umowę dzierżawy z lokalnym deweloperem przewidującą obowiązek zapłaty przez gminę, w piętnastoletnim okresie obowiązywania umowy, czynszu dzierżawnego w wysokości ok. 26.5 mln zł. Natomiast zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Gminę Suchy Las, nakłady inwestycyjne na realizację inwestycji pn. Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie, oszacowano pierwotnie na kwotę niewiele ponad 8.2 mln zł. Wójt Gminy Suchy Las posiadał również wiedzę o tym, że koszt budowy tego samego budynku Szkoły Podstawowej, sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego, na przestrzeni piętnastu lat nie przekroczyłby 15.6 mln zł.

Drugie ze skierowanych zawiadomień dotyczy podejrzenia niegospodarności i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach przez Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. Zawiadomienie obejmuje także poświadczenia nieprawdy przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wyceniającym nieruchomość, która miała stać się nową siedzibą spółki. Ustalenia funkcjonariuszy CBA wskazują, że w wyniku działań ww. osób spółka ZGK Suchy Las poniosła szkodę w wysokości co najmniej 3.9 mln zł.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

do góry