Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27.09.2013 Konferencje szkoleniowe

27.09.2013

W dniach 23-27 września 2013 r. odbyła się pierwsza z sześciu organizowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej. Spotkania organizowane są w ramach projektu, na realizację którego CBA otrzymało dofinansowanie z Komisji Europejskiej.

 

W ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu CBA dotacji na realizację działań „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”. Współbeneficjentem projektu jest litewska Specjalna Służba Śledcza (STT), a partnerem projektu jest łotewskie Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB).

Realizację działań zaplanowano na 36 miesięcy. Cały projekt składa się z dwóch komponentów:

  1. Przeprowadzenie cyklu 6 międzynarodowych konferencji szkoleniowych o tematyce antykorupcyjnej skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz instytucji zaangażowanych w zwalczanie korupcji.
  2. Zbudowanie platformy e-learningowej (stworzenie narzędzi edukacji antykorupcyjnej i komunikacji dla urzędników, przedsiębiorców oraz społeczeństwa w ramach trzech komponentów: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie, społeczne skutki korupcji). Uruchomienie platformy planowane jest na luty 2014 r.

I międzynarodową konferencję szkoleniową skierowano do przedstawicieli instytucji pełniących w swoich krajach rolę koordynacyjną w zakresie działań antykorupcyjnych. Ma ona pozwolić na rozpoczęcie dyskusji na temat aktualnych zagrożeń korupcyjnych, określenia skali zagrożeń poszczególnymi zjawiskami korupcyjnymi, podkreślenia roli współpracy międzynarodowej zarówno na polu ścigania przestępczości korupcyjnej, jak i profilaktyki oraz działań szkoleniowych. Wzięli w niej udział goście z Estonii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Chorwacji, Mołdawii oraz Azerbejdżanu.

Łącznie we wszystkich konferencjach zaplanowano udział blisko 200 osób.

Małgorzata Matuszak-Tocha, CBA

Na zdjęciu przemawia Szefa CBA w trakcie konferencji   Na zdjęciu podczas konferncji przemawia przedstawiciel CBA

Na zdjęciu podczas konferencji przemawia dyrektor Gabinetu Szefa CBA  

do góry