Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15.07.2013 Informacja CBA

15.07.2013

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego skierował w ubiegłym tygodniu pismo do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Lublinie. Jest to odpowiedź na zarzuty stawiane funkcjonariuszom Biura.

W piśmie Szef CBA poinformował o zakończeniu czynności wyjaśniających w tej sprawie. Wewnętrzne postępowanie prowadzone przez Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA nie potwierdziło zarzutów stawianych funkcjonariuszom. W trakcie postępowania zapoznano się z dokumentami postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Lublinie. Ponownie skonfrontowano i zweryfikowano relacje funkcjonariuszy z przebiegu rozprawy. Na ich wyraźną prośbę podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań na tzw. wykrywaczu kłamstw. Badania zostały przeprowadzone przez bezstronnych i niezależnych od CBA ekspertów. Ich wyniki jednoznacznie wskazuje na to, że funkcjonariusze dokumentując pisemnie oraz przedstawiając ustnie przebieg rozprawy mówili prawdę. Złożone przez nich wyjaśnienia okazały się bezsprzecznie spójne i wzajemnie się uzupełniające. W związku z tym Szef CBA nie widzi żadnych podstaw do wszczęcia jakichkolwiek procedur dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy CBA, a ich postawę i reakcję uważa za właściwe.

Podkreślam, że nie oceniamy decyzji sędzi w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Mirosława Karapyty ani też nie oceniamy postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez sędziego dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Lublinie. Postępowanie wyjaśniające jest odpowiedzią na wystąpienie Rzecznika Sądu oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Lublinie dyskredytujące działanie funkcjonariuszy CBA.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


 

do góry