Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01.08.2012 Zawiadomienie w sprawie Help Desk

01.08.2012

Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez byłego i obecnych funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Sprawa dotyczy możliwych nieprawidłowości w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup usługi Help Desk.

Od 14 maja 2012 r. CBA prowadzi kontrolę w Komendzie Głównej Policji. Postępowanie dotyczy sprawdzenia wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji udzielania zamówień publicznych w latach 2009-2011. W pierwszej kolejności badano zamówienia związane z usługą Help Desk.


W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA przekazało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w trakcie realizowania przetargu na zakup usługi Help Desk. Obejmuje ono byłego i obecnych funkcjonariuszy Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. W zawiadomieniu przekazanym do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Biuro podnosi także w wątpliwość zasadność i celowość zakupu usługi.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA

do góry