Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16.02.2012 Kontrola w ZUS

16.02.2012

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zduńskim ZUS-ie Prokuratura Okręgowa w Sieradzu wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych kierujących II Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.

 

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło od 17 lutego 2010 r. do 7 lipca 2011 r. kontrolę w II Oddziale ZUS w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli. Agenci sprawdzali decyzje dotyczące egzekucji oraz umarzania należności składek na ubezpieczenia społeczne. Weryfikowano także prawidłowości zawierania, realizacji i rozliczania umów cywilnoprawnych, których stroną był zduński ZUS. Kontrola obejmowała lata 2005-2010. W jej efekcie stwierdzono zaniechanie prowadzenia lub nierzetelne prowadzenie postępowań egzekucyjnych, które dotyczyły zobowiązań składek na ubezpieczenie społeczne. Ustalono także, że niezasadnie umarzano należności pobierane przez ZUS. Podejrzewamy, że mogło to spowodować szkodę w wysokości co najmniej 5 mln zł.


W związku z wynikami kontroli CBA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu pismo informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach z wnioskiem o wszczęcie śledztwa. W styczniu Prokuratura Okręgowa w Sieradzu wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych kierujących II Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA
 

do góry