Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17.08.2011 CBA w Łukowie

17.08.2011

Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Łukowie oraz wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii kończy kontrolę przeprowadzoną przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łukowie.

Agenci CBA przeprowadzili od 11 marca do 11 sierpnia kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łukowie. Postępowanie obejmowało sprawdzenie prawidłowości egzekwowania kar administracyjnych nakładanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości w firmach podlegających kontroli weterynaryjnej. Badano także prawidłowość i terminowość poboru opłat za czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną. Kontrola obejmowała lata 2008-2010.


Agenci CBA stwierdzili wiele nieprawidłowości związanych z niewłaściwym pobieraniem opłat przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie. Chodzi o to, że zamiast 6 zł za każdą tonę mięsa przekazaną do zakładu rozbioru lub zakładu przetwórstwa pobierano zaniżoną opłatę w wysokości 2,70 zł. W ten sposób stracono ponad 260 tys. zł. Dopiero po przeprowadzonej przez CBA kontroli Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie naliczył zaległe opłaty wraz z odsetkami.


W toku kontroli stwierdzono również, że odzyskanie 16 tys. zł należnych od jednego z zakładów uległo przedawnieniu. W związku z tym CBA skierowało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Łukowie.


W wystąpieniu skierowanym do Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii CBA wniosło miedzy innymi o wzmożenie nadzoru nad prawidłowością pobierania opłat przez Inspekcję Weterynaryjną.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA
 

do góry