Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11.08.2011 Zawiadomienie Szefa CBA do Prokuratora Generalnego

11.08.2011

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik przesłał do Prokuratora Generalnego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw w kolejnych 6 postępowaniach regulacyjnych Komisji Majątkowej.

CBA od października 2010 roku szczegółowo analizuje działalność Komisji Majątkowej. Dotychczasowym wynikiem tych działań jest ujawnienie już 22 przypadków, w których mogło dojść do przestępstw między innymi do niegospodarności, przekroczenia uprawnień, oszustw, poświadczenia nieprawdy w dokumentach.


Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik w zawiadomieniu przesłanym do Prokuratora Generalnego poinformował tym razem o nieprawidłowościach dotyczących nieruchomości przyznawanych w Warszawie, Żorach, Nysie, Bytomiu i Kętach. Agenci CBA analizując zebrane materiały znaleźli między innymi rażące dysproporcje świadczące o tym, że w tych przypadkach mogło dojść do złamania lub naruszenia prawa.
Wszystko wskazuje na to, że w Warszawie orzeczeniem Komisji Majątkowej przekazano prawo nieodpłatnego użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni ponad 2000 m2 położonej w ścisłym centrum Warszawy pomimo tego, że wnioskodawca nie wykazał prawa do przywrócenia rzekomo wcześniej utraconej zupełnie innej własności. W Żorach wnioskodawca wnosił o odszkodowanie za utracone nieruchomości o powierzchni 42 ha. Z posiadanych przez CBA informacji wypływa wniosek, że w wyniku prac Komisji Majątkowej otrzymał on nieruchomości o wielkości 360 ha. W Nysie, gdzie pełnomocnikiem wnioskodawcy był Marek P. istnieje uzasadnione podejrzenie zawyżenia wartości nieruchomości. W Kętach, gdzie również pełnomocnikiem był ten sam prawnik, wnioskodawca wnosił o zwrot nieruchomości o powierzchni niespełna 12 ha. Wątpliwości w tym przypadku wzbudza fakt czy posiadał on prawo do części roszczenia. Mimo to przekazano mu blisko 26 ha oraz ponad 2 300 000 zł. W Bytomiu wnioskodawca prosił o zwrot 40 ha. W efekcie Komisja Majątkowa przekazała mu prawie 200 ha nieruchomości zamiennych.


W piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego Szef CBA wnosi o wszczęcie w tych sprawach postępowania przygotowawczego i powierzenie jego prowadzenia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


 

do góry